Идеологическое воспитание

 


Концептуальные основы идеологического и идейно-нравственного воспитания предполагают становление и развитие образованной, творческой, морально здоровой личности будущего гражданина с наилучшими качествами человека, семьянина, патриота. Воспитание уважения и преданности своему государству, городу, школе, семье, глубокое разъяснение понятия конституционного долга гражданина, сущности внутренней и внешней политики Республики Беларусь, формирование приверженности государственной идеологии - такими приоритетными направлениями пользуется педагогический коллектив нашей гимназии. Социальный оптимизм, гражданская зрелость, умение взвешенно и объективно давать оценку происходящим в стране и обществе событиям, способность сознательно и активно выполнять гражданские обязанности перед государством, обществом, народом, школьным содружеством, соблюдать и уважать Законы своей страны, своей школы - определяющие моральные принципы личности выпускника гимназии на различных ступенях. Широко используем государственную и школьную символику на всех праздниках, линейках, торжественных приёмах школы.
Одна из составляющих идеологической работы в школе - участие школьников в позитивном детском и молодёжном движении.

 

ТэмаЖыву ў Беларусі і тым ганаруся

Задачы: Выхоўваць маральныя якасці, пачуцце гонару за сваю краіну, павагу да продкаў;
Пазнаеміць з жыццем і дзейнасцю знакамітых продкаў;
Расказаць аб памятных мясцінах Мінска.

Ход ўрока

  1. Уступнае слова настаўніка

Чалавек без памяці – хворы чалавек. Такі ж хворы і народ, які не ведае свайго мінулага, страціў гістарычную памяць. Народ без такой памяці не мае будучыні. Ен раней ці пазней знікае сярод больш згуртаваных суседзяў. Таму так важна ведаць, адкуль мы на гэтай зямлі, які адолелі шлях, калі перамагалі і дзе памыліліся, каб вопыт продкаў асвятляў нам кірунак ў будучыню.

  1. Якая ж ў вас гістарычная памяць? Ці ведаеце вы мінулае свайго народа?

Рагвалод і Рагнеда
Ефрасіння Полацкая
Лазар Богша
Кірыла Тураўскі
Францыск Скарына
Выступленні навучэнцаў. Выкарыстаны матэрыял кнігі М. Багадзяж “Праз смугу стагоддзяў”

  1. Гэта гісторыя, аднак і сучаснасць калісьці стане гісторыяй. Чым могуць ганарыцца сучасныя мінчане?

Экскурс па Мінску (фотаальбом)

  1. Ці ведаеце вы сваю краіну? Яе вядомых людзей?

Адказы вучняў. Запіс на дошцы знакамітых імен.

  1. Падвядзенне вынікаў урока

Дзейнасцю якіх знакамітых землякоў могуць ганарыцца беларусы?

  1. Рэфлексія

         Я – беларус
Ніл Гілевіч
Я – беларус, я нарадзіўся
На гэтай казачнай зямлі,
Дзе між лясоў і пушчаў дзікіх
Адвеку прашчуры жылі.
Я беларус, я ганаруся,
Што маю гэтае імя:
Аб добрай славе Беларусі
У свеце знаюць нездарма!
Я беларус, і я шчаслівы,
Што маці мову мне дала,
Што родных песень пералівы
І  зблізку чую, і здаля.
Я – беларус, і хоць сягоння
Яшчэ малы, але скажу:
Я родам з племя непакорных
І ў час бяды не задрыжу.

Ещё в этом разделе